Referenties

Referenties

Tili

Sinds 2014 werkt Tili, het samenwerkingsplatform van CM Thuiszorgwinkels, Orthopedie Cuyt, HMC en Escape, samen met T&F rond een mogelijke ERP-implementatie voor de hele groep. Ikzelf ben de contactpersoon en de strategische projectleider voor dit project.

T&F heeft van in het begin de groep duidelijk gemaakt dat er moest vertrokken worden van een gemeenschappelijke strategie vooraleer er kon overgegaan worden op een gemeenschappelijk ERP pakket. Deze boodschap was aanvankelijk onaanvaardbaar voor onze groep omdat elk lid sterk op zijn onafhankelijkheid staat. Door de volharding en overtuigingskracht van T&F is een gemeenschappelijke strategie en visie nu echter door de groep zelf geponeerd naar de aandeelhouders toe als zijnde onontbeerlijk. Deze ommezwaai is de verdienste van T&F.

In het algemeen brengt T&F snel inzicht, zowel in situaties als bedrijfsculturen en persoonlijkheden. Vele van hun uitspraken naar de toekomst toe, zijn dan ook al uitgekomen. T&F staat open voor commentaren, levert zaken steeds correct op en stelt de nodige vragen om het traject on track te houden.

Wij kunnen T&F zeker aanbevelen mocht uw bedrijf nood hebben aan een strategische analyse of herwerking van de strategie.

Ellen Van Camp
Manager, tili

Veldeman Group

Veldeman Group heeft beroep gedaan op de diensten van T&F in het kader van zijn internationale expansie.  Meer bepaald werd door ons gevraagd om de mogelijkheden voor de introductie van onze producten op de Indische markt in kaart te brengen.

T&F voerde een marktstudie uit en gaf advies omtrent relevante markten voor tenten in India. Zij legden contacten met potentieel interessante partijen en gaven aanbevelingen voor volgende markten :

  • Industriële magazijnen
  • Toerisme
  • Sport
  • Verhuur fabrieksruimten
  • Stedelijke infrastructuur
  • Interventies bij rampen

Het gehele traject werd tijdig afgerond en helder in kaart gebracht. De samenwerking verliep in een open sfeer en er werd voldoende tussentijds gerapporteerd met betrekking tot de voortgang van het onderzoekproject.

Op basis van hun adviezen werd beslist om een prospectiekantoor op te richten in PUNE.

Peter Droushoudt
Manager Finance, Administration & ICT, Veldeman

Pluvera

 

Pluvera

Sinds midden 2014 doet ons bedrijf beroep op de diensten van Luc Verheyen en zijn T&F medewerkers.

Analyse en screenings van enkele subdivisies hebben geleid tot een basis die ons zal toelaten bewuste keuzes te maken voor de opmaak van een strategisch plan op korte termijn. T&F werkt hierbij een aantal concrete scenario’s uit die kunnen leiden tot een business model dat klaar is voor de toekomst.

Simultaan werd het bestuursorgaan geïnterviewd en via workshops gevormd tot een hechter team dat eveneens beter voorbereid is op de uitdagingen die hen te wachten staan.

Het geboekte resultaat is zonder twijfel toe te schrijven aan de gestructureerde aanpak van de afzonderlijke cases, de constructieve gesprekken en de oplossingsgerichte kijk op de voorgestelde problemen.

Het is ons dan ook een genoegen te mogen vaststellen dat op zulk kort tijdsbestek het huidige bereikte resultaat en de nodige voortgang werd geboekt.

We zijn dan ook overtuigd dat een verdere samenwerking met T&F een toegevoegde waarde is voor onze organisatie met als eindresultaat: de ontwikkeling van een langetermijnvisie waarbij tegelijkertijd onze structuur aangepast wordt aan de behoeften en noden van een volgende generatie.

Tony Klaasen
Manager, Pluvera

Andere klanten

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}