Referenties

Referenties

Tili

Sinds 2014 werkt tili, het samenwerkingsplatform van CM Thuiszorgwinkels, Orthopedie Cuyt, HMC en Escape, samen met T&F rond een mogelijke ERP-implementatie voor de hele groep. Ikzelf ben de contactpersoon en de strategische projectleider voor dit project.

T&F heeft van in het begin de groep duidelijk gemaakt dat er moest vertrokken worden van een gemeenschappelijke strategie vooraleer er kon overgegaan worden op een gemeenschappelijk ERP pakket. Deze boodschap was aanvankelijk onaanvaardbaar voor onze groep omdat elk lid sterk op zijn onafhankelijkheid staat. Door de volharding en overtuigingskracht van T&F is een gemeenschappelijke strategie en visie nu echter door de groep zelf geponeerd naar de aandeelhouders toe als zijnde onontbeerlijk. Deze ommezwaai is de verdienste van T&F.

In het algemeen brengt T&F snel inzicht, zowel in situaties als bedrijfsculturen en persoonlijkheden. Vele van hun uitspraken naar de toekomst toe, zijn dan ook al uitgekomen. T&F staat open voor commentaren, levert zaken steeds correct op en stelt de nodige vragen om het traject on track te houden.

Wij kunnen T&F zeker aanbevelen mocht uw bedrijf nood hebben aan een strategische analyse of herwerking van de strategie.

Ellen Van Camp
Manager, tili

Veldeman Group

Veldeman Group heeft beroep gedaan op de diensten van T&F in het kader van zijn internationale expansie.  Meer bepaald werd door ons gevraagd om de mogelijkheden voor de introductie van onze producten op de Indische markt in kaart te brengen.

T&F voerde een marktstudie uit en gaf advies omtrent relevante markten voor tenten in India. Zij legden contacten met potentieel interessante partijen en gaven aanbevelingen voor volgende markten :

  • Industriële magazijnen
  • Toerisme
  • Sport
  • Verhuur fabrieksruimten
  • Stedelijke infrastructuur
  • Interventies bij rampen

Het gehele traject werd tijdig afgerond en helder in kaart gebracht. De samenwerking verliep in een open sfeer en er werd voldoende tussentijds gerapporteerd met betrekking tot de voortgang van het onderzoekproject.

Op basis van hun adviezen werd beslist om een prospectiekantoor op te richten in PUNE.

Peter Droushoudt
Manager Finance, Administration & ICT, Veldeman

Pluvera

 

Pluvera

Sinds midden 2014 doet ons bedrijf beroep op de diensten van Luc Verheyen en zijn T&F medewerkers.

Analyse en screenings van enkele subdivisies hebben geleid tot een basis die ons zal toelaten bewuste keuzes te maken voor de opmaak van een strategisch plan op korte termijn. T&F werkt hierbij een aantal concrete scenario’s uit die kunnen leiden tot een business model dat klaar is voor de toekomst.

Simultaan werd het bestuursorgaan geïnterviewd en via workshops gevormd tot een hechter team dat eveneens beter voorbereid is op de uitdagingen die hen te wachten staan.

Het geboekte resultaat is zonder twijfel toe te schrijven aan de gestructureerde aanpak van de afzonderlijke cases, de constructieve gesprekken en de oplossingsgerichte kijk op de voorgestelde problemen.

Het is ons dan ook een genoegen te mogen vaststellen dat op zulk kort tijdsbestek het huidige bereikte resultaat en de nodige voortgang werd geboekt.

We zijn dan ook overtuigd dat een verdere samenwerking met T&F een toegevoegde waarde is voor onze organisatie met als eindresultaat: de ontwikkeling van een langetermijnvisie waarbij tegelijkertijd onze structuur aangepast wordt aan de behoeften en noden van een volgende generatie.

Tony Klaasen
Manager, Pluvera

DeeDee Plastics

Aanmelding :

Wij kregen het voorstel deel te nemen aan een organisatieopstelling, een methodiek die bij ons destijds onbekend was.

Onze onderzoeksvraag:

“Helderheid kunnen bieden in de positie van onze medewerkers en onszelf als directie (2 zussen) ten opzichte van het thema behoud vs groei.”

Context:

Ons bedrijf bestaat 25 jaar en is de tweede generatie van een familiebedrijf, met sterke ankers in onze waarden.

Daarentegen acteren wij in een zeer innovatieve markt met een vernieuwend product.

Het proces van de opstelling:

Ik kreeg de vraag om enkele deelnemers van de workshop (onbekenden) als personeelsleden in de opstelling te plaatsen, simpelweg door uitleg te geven voor wie ze stonden en welke functie ze hadden vanuit de huidige werking.

Dit voelde erg spannend, omdat je ineens een soort 3D tekening maakt van je mensen ten opzichte van een specifiek thema.

Toen iedereen was opgesteld, mochten de deelnemers zelf aangeven wat ze ervaarden vanuit de plek waar ze waren geplaatst t.o.v. de anderen, zoals bijvoorbeeld; ‘ik vind het niet fijn dat ik de directie niet kan zien omdat er iemand tussen staat.’

Doorheen deze bevraging werden elementen duidelijk en werden personen t.o.v. anderen verplaatst tot wanneer zij voor zichzelf de juiste afstand en plek hadden gevonden voor zichzelf binnen de organisatie en dit was ook op ons van toepassing, ook wij zochten onze plek binnen dit geheel.

Gek genoeg (of eigenlijk dus helemaal niet) kon ik mij daar dan heel goed aan relateren in de werkelijkheid, doordat ik bijvoorbeeld die collega vaak minder aandacht gaf, ten koste van degene die er dus inderdaad tussenin stond.

Resultaat:

Deze manier van casuïstiek behandeling gaf ons een aantal inzichten die ik op geen enkele andere manier van tevoren had kunnen bedenken.

1.Zichtbaarheid geven was een belangrijk uit te werken onderdeel binnen onze organisatie, om medewerkers een beter gevoel van gelijkwaardigheid te geven.

2.Ten opzichte van behoud en groei is een goede balans noodzakelijk en zagen we plots heel ‘zichtbare voorkeurseilanden’ dan we voorheen dachten en onze groei mogelijks zouden afremmen naar innovatie toe. Beiden zijn echter nodig en kunnen respectvol naast elkaar staan mits erkenning.

Bovenstaande inzichten hebben mij en mijn zus geholpen om meer vertrouwen en balans te creëren in onze mooie organisatie.

Mind set:

Een open geest en de bereidheid eens iets anders uit een casus te halen dan je voorheen had gedacht zijn noodzakelijk om dit te laten slagen.

Maar ben je op zoek naar een eerlijk onbevattelijk antwoord op een kernvraag, dan biedt deze methode mooie inzichten.

Als visueel ingesteld persoon was de aanpak ook duidelijk te vertalen, en de emotie en gevoelens van mensen maakte het tot een zeer unieke ervaring.

https://www.deedee.nlExpoline

Van bij de aanvang, in 2016, zijn wij op een zeer professionele manier en met een concrete aanpak benaderd door Luc Verheyen en Jan Marynissen.

De quick scan en analyses van onszelf en alle medewerkers was misschien wat confronterend maar vooral zeer leerrijk. En daar gaat het over. Enkele onderliggende frustraties bij sommige van onze medewerkers onderling hebben we dankzij T&F kunnen opsporen en wegwerken. Dit onder leiding van Annelore Vanderginst. De aanpak was zeer professioneel en doortastend en heeft bij onze mensen van de administratie een betere samenwerking tot gevolg. Nu merk ik dat er veel opener wordt gecommuniceerd en dat mogelijke frustraties kunnen en durven te worden besproken. Samengevat meen ik te kunnen stellen dat het project op niveau van het team een openbaring was voor onze medewerkers en mezelf als ondernemer. Dit kan ik alleen maar toejuichen en zal zijn positief effect hebben op de verdere groei van onze onderneming.

Wat het strategische gedeelte betreft ben ik ook van mening dat de manier van aanpak verfrissend was en steeds leerrijk. Ook hier soms confronterend, hoe de interpretatie bij onze medewerkers duidelijk kan verschillen van de oorsprong van de boodschap als zaakvoerder. Maar belangrijk is dat we hieruit hebben geleerd en ook onze communicatie hebben verbeterd.

In zijn totaliteit ben ik zeer tevreden dat ik ooit de beslissing heb genomen om dit project aan te vatten en daarnaast ben ik ook zeer tevreden dat wij, na 2 eerdere mislukkingen met andere partijen en mogelijke collega’s van T&F, in contact zijn gekomen met T&F. Als ondernemer ben je vaak iets te nauw betrokken bij de onderneming en heb je door de jaren heen een bepaalde visie gegenereerd. De gestructureerde aanpak en uitnodiging tot “helikopter view” van T&F heeft mij als ondernemer uitgedaagd om een aantal zaken vanuit een ander standpunt te bekijken en zo mogelijk de manier van werken aan te passen. Daar waar het tot voor kort nog niet geheel uitgekristalliseerd was waar we als organisatie over meerdere jaren naartoe zouden evolueren, is dankzij de samenwerking met T&F dit proces wel in gang gezet. Dit zowel bij mij als ondernemer als bij tal van mijn medewerkers.

Ik ben er eigenlijk ook van overtuigd dat wij als onderneming, dankzij dit project samen met T&F, beter zullen voorbereid zijn op de toekomst.

De groeimogelijkheden zijn duidelijker in kaart gebracht en neergeschreven in een duidelijk plan samen met alle mogelijke consequenties inzake productie, logistiek, marketing,….

Het uitwerken van de juiste structuur die klaar is voor een groeipad van meerdere jaren en de daaraan gekoppelde investeringen is vaak één van de grootste uitdagingen als ondernemer.

De duidelijke strategische en adviserende gesprekken met Luc Verheyen hebben ons daarin zeker een stuk vooruitgeholpen.

Together we have created a brilliant game!!!!

Raf 
Expoline


Andere klanten

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x