Cultuur en Organisatie

SUCCESVOL GROEIEN ALS ORGANISATIE

We zetten in op jouw bedrijfs-DNA zodat jullie succesvoller kunnen ontwikkelen en groeien doordat: 

 • Jullie organisatiecultuur fit met de uitdagingen die jullie willen aangaan.
 • Jullie bedrijfsstructuur, overlegstructuren, communicatie en leiderschapsstijl passen bij wie jullie zijn.
 • Er draagvlak is voor verandering vanuit betrokkenheid, juiste focus en herkenbaarheid om succesvolle resultaten te boeken.

Wat zijn de vragen die we te horen krijgen?

 • Hoe zorg ik ervoor dat we als organisatie kunnen veranderen zonder onze roots te verliezen?
 • Wat maakt dat er zo’n grote weerstand is voor de verandering die we willen doorvoeren?
 • “De juist man/vrouw op de juiste plaats “. Hoe doen we dat?
 • Hoe kunnen we concurrentieel zijn op de markt zonder onze eigenwaarde te verliezen?
 • Welke organisatiestructuur past bij ons sterk groeiend bedrijf zonder dat we ons verliezen in een sterke hiërarchie?
 • Welke structuren zorgen ervoor dat we elkaar blijven informeren zonder te vervallen in ellenlange meetings?

Onze aanpak is holistisch waarbij we jullie strategische doelen in relatie brengen met jullie bedrijfscultuur, jullie functioneren, en aanwezige talenten en de markt. Daarvoor gebruiken we interactieve sessies met een diversiteit aan medewerkers en/of stakeholders die representatief zijn voor jouw bedrijf. Deze inzichten vertalen we naar concrete analyses en actieplannen die jullie mee vorm geven en implementeren naar zichtbare en meetbare resultaten. We geloven sterk in het “lerend vermogen” van een bedrijf en zetten daar dan ook voluit op in.

BOOST JOUW CULTUUR

Als klant wil je:

 • Inzicht hebben in wat jou typeert als organisatie, de cultuur binnen de verschillende afdelingen, de waarden, de leidende principes zodat hefbomen voor verandering, groei duidelijk worden. 
 • Onderzoeken hoe de buitenwereld jouw organisatie percipieert om je anders te kunnen positioneren.
 • Kijken welke dynamieken er leven, wat vraagt energie en wat geeft energie.

Dit interactieve spel is ontworpen om een inspirerende strategische dialoog over organisatiecultuur te ondersteunen. Afhankelijk van de doelstelling worden concrete en gedetailleerde  vragen en antwoorden gepresenteerd om de samenstellende delen van de Huidige, Gewenste of  Gepercipieerde Cultuur aan het licht te brengen. Op basis hiervan kunnen conclusies worden  getrokken en plannen worden gemaakt voor eventuele aanpassingen. 

De niveaus die we doorlopen zijn DNA van de organisatie, Dagelijks gedrag: hoe gedragen de inwoners zich binnen de organisatie, Overbelast gedrag: hoe gedragen de inwoners zich als er spanning optreedt in de organisatie en/of bij zichzelf. Perceptie van de buitenwereld: hoe ervaren buitenstaanders de organisatie.  

TEAMONTWIKKELING, COACHING EN INTERVISIE

Samenwerken binnen een team en als teams binnen eenzelfde organisatie betekent, kunnen & willen bijdragen tot het gemeenschappelijk doel van zowel de organisatie als het team. Daarvoor zijn fundamentele bouwstenen nodig. Deze brengen we samen met jullie in beeld aan de hand van interactieve workshops waarbij we jullie de nodige skills en handvaten aanreiken om te groeien en te leren. 

Teamcoaching gaat dieper in op de interactie van teamleden binnen eenzelfde team. In een veilige omgeving krijgen teamleden de kans om inzichten te krijgen in de dynamiek van hun eigen team en zichzelf. De sterktes en uitdagingen worden zo zichtbaar. Van daaruit werken we met het team samen naar concrete acties en resultaten vanuit vertrouwen en engagement.

Wat zijn vragen die hierbinnen passen:

 • Je wilt zelfsturend werken en je teams meer verantwoordelijkheid en autonomie geven.
 • Je wilt dienstoverschrijdend gaan werken binnen jouw organisatie.
 • Je wilt conflicten en blokkades opheffen.
 • Je wilt een team (terug) in zijn kracht zetten.
 • Je wilt de performantie en veerkracht van het team verhogen.

 INDIVIDUELE COACHING

Als klant wil je:

 • Inzicht in jouw eigen persoonlijkheidsprofiel, je sterktes en aandachtspunten voor groei binnen jouw functie.
 • Groeien in jouw leiderschapsstijl.
 • Een klankbord hebben in moeilijke interpersoonlijke of organisatievraagstukken.
 • Jouw competenties versterken.

Gemotiveerde en gedreven mensen dragen bij tot succes voor jouw organisatie. De juiste man/vrouw op de juiste plaats is daarin bepalend en betekent mensen kansen geven om te groeien. Individuele begeleiding biedt hier een antwoord op. Samen met jou gaan we een leertraject uitstippelen dat past binnen de filosofie van de organisatie en jouw leerdoelen. Thema’s kunnen zijn (situationeel) leiderschap, inzichten krijgen in de diversiteit van mensen, communicatie skills, conflicthantering,… 

TRAINING

Wanneer we vaststellen dat een grotere groep van mensen binnen de organisatie niet over de nodige basiskennis beschikt om een rol succesvol vorm te geven, gaan we hiervoor aan de slag met kortlopende workshops om de organisatie gelijktijdig naar een hoger niveau te tillen op verschillende niveaus.

Denk daarbij aan leiderschap, omgaan met verandering, communicatie en feedback.

cultuur en organisatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x